Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 2/2004

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
2/2004

Redaksjonen avsluttet 1. juli 2004
Kapittel 1 - 4 er basert på informasjon fram til og med 24. juni 2004

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Se neste utgivelse i kalenderen.

ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 17. juni 2004 14:18
Publisert 17. juni 2004 14:18