Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 3/02

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
3/2002

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. ISSN 1894-0234 (online).

Se også

 

Publisert 27. september 2002 14:22
Publisert 27. september 2002 14:22