Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 1/02

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
1/2002

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 27. mars 2002 14:25
Publisert 27. mars 2002 14:25