Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 1999/4

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
4/1999

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 1. desember 1999 14:55
Publisert 1. desember 1999 14:55