Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 1998/1

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
1/1998

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Se neste utgivelse i kalenderen.

ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 27. mars 1998 14:59
Publisert 27. mars 1998 14:59