Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Om lag uendret låneetterspørsel

Etterspørselen etter lån fra både husholdningene og foretak var om lag uendret i 3. kvartal 2019. Kredittpraksisen og utlånsbetingelser var uendret. Bankene rapporterer om noe økte utlånsrenter i begge segmenter, i tråd med noe økte finansieringskostnader. Utlånsmarginene falt noe på lån til husholdninger, og var om lag uendret for ikke-finansielle foretak. For 4. kvartal venter bankene marginale endringer i samlet etterspørsel etter lån for begge segmenter. Det ventes også en liten økning i både utlånsrentene og finansieringskostnadene i 4. kvartal.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 17. oktober 2019 10:00
Publisert 17. oktober 2019 10:00