Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Økt etterspørsel etter fastrentelån fra husholdningene

Låneetterspørselen fra både husholdninger og ikke-finansielle foretak var om lag uendret i 3. kvartal. Husholdningenes etterspørsel etter fastrentelån økte og ventes å øke noe i 4. kvartal. Bankene rapporterte om lite endret kredittpraksis overfor husholdninger og foretak og venter å holde kredittpraksisen uendret i 4. kvartal. Utlånsmarginene på lån til husholdninger falt som følge av økte finansieringskostnader. Bankene rapporterte om at utlånsrenter på lån til både husholdninger og foretak vil øke noe i 4. kvartal, som følge av hevingen av styringsrenten i september.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 18. oktober 2018 10:00
Publisert 18. oktober 2018 10:00