Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Lavere låneetterspørsel fra husholdningene

Etterspørselen etter lån fra husholdningene falt noe i 3. kvartal 2017, mens etterspørselen etter lån fra ikke-finansielle foretak økte litt. Etterspørselen etter fastrentelån falt i begge segmenter. Kredittpraksisen overfor både husholdninger og foretak var om lag uendret. Utlånsmarginene økte litt i begge segmenter, og finansieringskostnadene falt. For 4. kvartal venter bankene ikke endringer i kredittpraksis, lånebetingelser, utlånsrenter, utlånsmarginer eller foretakenes låneetterspørsel. Husholdningenes låneetterspørsel ventes å falle også i 4. kvartal.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 19. oktober 2017 10:00
Publisert 19. oktober 2017 10:00