Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Noe økt låneetterspørsel fra husholdningene

Etterspørselen etter lån fra husholdningene økte noe i 2. kvartal 2019, mens etterspørselen etter lån fra ikke-finansielle foretak var om lag uendret. Kredittpraksisen overfor både husholdninger og foretak var uendret. Utlånsrentene økte i begge segmenter, i tråd med økte finansieringskostnader. For 3. kvartal venter bankene små endringer i låneetterspørsel, kredittpraksis, lånebetingelser og utlånsmarginer, både for husholdninger og foretak.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 8. august 2019 10:00
Publisert 8. august 2019 10:00