Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Høyere låneetterspørsel fra husholdningene

Etterspørselen etter lån fra husholdningene økte i 2. kvartal 2018, mens låneetterspørselen fra ikke-finansielle foretak var uendret. Kredittpraksisen overfor både husholdninger og foretak var lite endret og bankene venter å holde kredittpraksisen om lag uendret også i 3. kvartal. Utlånsmarginene på lån til husholdninger falt noe, drevet av økte finansieringskostnader. Utlånsmarginen på lån til foretak var tilnærmet uendret.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 2. august 2018 10:00
Publisert 2. august 2018 10:00