Norges Bank

Etterspørselen etter lån fra husholdningene økte litt i 2. kvartal, mens etterspørselen etter lån fra ikke-finansielle foretak var uendret. Bankene rapporterte om en mindre innstramming i kredittpraksis overfor husholdningene i 2. kvartal 2017, men ingen endringer i kredittpraksisen overfor foretakene, samlet sett. Utlånsmarginen økte noe på lån til husholdningene og litt på lån til foretak i 2. kvartal.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Spørreskjema - utlån til husholdninger (xlsx)
Spørreskjema - utlån til ikke-finansielle foretak (xlsx)

Publisert 3. august 2017 10:00
Publisert 3. august 2017 10:00