Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Bankene rapporterte om små endringer i etterspørselen etter lån fra husholdningene og foretak

Bankene rapporterte om små endringer i etterspørselen etter lån fra husholdningene og foretak 1. kvartal 2019. Kredittpraksisen overfor både husholdninger og foretak var om lag uendret. Bankene forventer at husholdningenes låneetterspørsel vil øke i 2. kvartal.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 25. april 2019 10:00
Publisert 25. april 2019 10:00