Norges Bank

Etterspørselen etter lån fra husholdningene økte litt i 4. kvartal 2016, mens etterspørselen etter lån fra ikkefinansielle foretak var om lag uendret. Utlånsmarginene på lån til husholdningene falt noe, mens de økte litt for foretakene. Bankene melder at de vil stramme inn kredittpraksisen overfor husholdningene i 1. kvartal 2017 som følge av endringene i boliglånsforskriften.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Spørreskjema - utlån til husholdninger (xlsx)
Spørreskjema - utlån til ikke-finansielle foretak (xlsx)

Publisert 19. januar 2017 10:00
Publisert 19. januar 2017 10:00