Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Noe strammere kredittpraksis

Bankene rapporterer om noe strammere kredittpraksis overfor husholdninger og foretak i 4. kvartal i fjor.

Utlånsmarginene på lån til husholdninger falt noe i 4. kvartal og ventes å falle ytterligere neste kvartal. Utlånsmarginene på lån til foretak steg noe i 4. kvartal og ventes å stige videre i neste kvartal.

Bankene rapporterer om litt lavere etterspørsel etter kreditt fra husholdningene og om lag uendret etterspørsel fra foretakene i 4. kvartal.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 14. januar 2016 10:00
Publisert 14. januar 2016 10:00