Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Lavere utlånsmarginer

Bankene rapporterer om små endringer i etterspørselen etter lån og kredittpraksis i 4. kvartal i fjor.

Bankene melder om lavere utlånsmarginer i 4. kvartal. Utlånsmarginene på lån til husholdningene ventes å falle videre i 1. kvartal i år.

For foretakene venter bankene lavere låneetterspørsel og strammere kredittpraksis i 1. kvartal.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 15. januar 2015 10:00
Publisert 15. januar 2015 10:00