Norges Bank

Bankene rapporterer om noe lavere etterspørsel etter lån fra husholdningene i 4. kvartal. De melder om små lettelser i samlet kredittpraksis overfor husholdningene og forventer om lag uendret utlånspraksis og noe lavere låneetterspørsel i 1. kvartal.

Bankene oppgir omtrent uendret låneetterspørsel fra foretak i 4. kvartal. De rapporterer å ha redusert sine utlånsmarginer til foretak, men at kredittpraksisen forøvrig er om lag som før. Bankene forventer uendret etterspørsel og utlånspraksis i 1. kvartal.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Spørreskjema - utlån til husholdninger (xlsx)
Spørreskjema - utlån til ikke-finansielle foretak (xlsx)

Publisert 16. januar 2014 10:00
Publisert 16. januar 2014 10:00