Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Utlånsmarginene har økt videre

Bankene rapporterer om økte utlånsmarginer i 4. kvartal 2012. Endringene i samlet kredittpraksis var små, både overfor husholdninger og foretak. Bankene venter fortsatt noen innstramninger overfor husholdninger i 1. kvartal 2013 og lettere kredittpraksis overfor foretak. Hus­holdningenes etter­spørsel etter lån var uendret fra 3. til 4. kvartal, mens foretakenes låneetterspørsel økte noe. I 1. kvartal venter bankene om lag uendret låneetterspørsel fra husholdninger og foretak.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 17. januar 2013 10:00
Publisert 17. januar 2013 10:00