Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Innstramming i kredittpraksis

Låneetterspørselen fra foretak falt noe i 4. kvartal 2011. Låneetterspørselen fra husholdninger økte samtidig noe. Fremover venter bankene om lag uendret låneetterspørsel fra husholdninger og redusert låneetterspørsel fra foretak. Bankene strammet inn kredittpraksisen overfor husholdninger og foretak i 4. kvartal 2011. Bankene venter noe innstramming i kredittpraksis overfor husholdninger og uendret kredittpraksis overfor foretak i 1. kvartal 2012. Utlånsmarginen økte både for lån til husholdninger og foretak i 4. kvartal 2011. Fremover venter bankene at utlånsmarginen for lån til både husholdninger og foretak skal fortsette å øke noe.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 19. januar 2012 10:00
Publisert 19. januar 2012 10:00