Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Økt låneetterspørsel fra husholdninger og foretak

Bankene rapporterte om nær uendret kredittpraksis overfor husholdninger og foretak i 4. kvartal 2010. Bankene venter uendret kredittpraksis overfor husholdninger og foretak også i 1. kvartal 2011. Låneetterspørselen økte både fra husholdninger og foretak i 4. kvartal 2010. Fremover venter bankene uendret låneetterspørsel fra husholdninger, og økt låneetterspørsel fra foretak.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 20. januar 2011 10:00
Publisert 20. januar 2011 10:00