Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Lettere kredittpraksis overfor foretak

Bankene lettet ytterligere på kredittpraksisen overfor foretak i 4. kvartal 2009. Kredittpraksisen overfor husholdninger var om lag uendret. I 1. kvartal 2010 forventer bankene uendret kredittpraksis overfor både foretak og husholdninger. Bankene rapporterte om økt etterspørsel etter lån fra husholdninger og foretak i 4. kvartal 2009. Fremover venter bankene ytterligere økning i låneetterspørselen fra foretak og husholdninger.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 26. januar 2010 10:00
Publisert 26. januar 2010 10:00