Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Utlånsundersøkelsen 4. kvartal 2007

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
4/2007

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 31. mars 2008 15:00
Publisert 31. mars 2008 15:00