Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Noe strammere kredittpraksis overfor husholdningene

Bankene rapporterer om litt lavere etterspørsel etter kreditt fra husholdningene i 3. kvartal i år. Etterspørselen etter lån fra foretakene var omlag uendret.

Bankene rapporterer om noe strammere kredittpraksis overfor husholdningene i 3. kvartal. Overfor foretakene rapporterer bankene om omlag uendret kredittpraksis.

Utlånsmarginene på lån til husholdninger har falt videre.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 15. oktober 2015 10:00
Publisert 15. oktober 2015 10:00