Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Lavere utlånsmarginer

Kredittpraksisen overfor både husholdninger og ikke-finansielle foretak var om lag uendret i 3. kvartal. Bankene rapporterer om litt lavere låneetterspørsel fra husholdningene etter en oppgang i 2. kvartal. Låneetterspørselen fra foretakene var om lag uendret i 3. kvartal.

Utlånsmarginene på lån til husholdninger og foretak fortsatte å falle i 3. kvartal, og bankene venter ytterligere reduksjon i marginene i 4. kvartal.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 16. oktober 2014 10:00
Publisert 16. oktober 2014 10:00