Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Lavere låneetterspørsel fra husholdningene

Det var små endringer i samlet kredittpraksis overfor husholdninger og foretak i 3. kvartal. Utlånsmarginene til husholdningene steg, men mindre enn bankene ventet ved utgangen av 2. kvartal. Bankene rapporterer om lavere etterspørsel etter lån fra husholdningene.

I 4. kvartal vil bankene lette noe på utlånspraksisen for foretak og forventer om lag uendret kredittpraksis for husholdningene. Bankene forventer lavere marginer på lån til både husholdninger og foretak. De venter samtidig at etterspørselen etter lån fra husholdninger og foretak vil falle noe.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 17. oktober 2013 10:00
Publisert 17. oktober 2013 10:00