Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Bankene rapporterer om økte utlånsmarginer

Bankene rapporterte om økte utlånsmarginer i 3. kvartal 2012. Endringene i kredittpraksis overfor husholdninger og foretak var samlet sett små, og det forventes heller ikke store endringer i 4. kvartal. Låneetterspørselen var om lag uendret fra 2. til 3. kvartal. I 4. kvartal venter bankene fall i låneetterspørselen fra foretak.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 18. oktober 2012 10:00
Publisert 18. oktober 2012 10:00