Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Fortsatt innstramming i kredittpraksisen

Bankene fortsatte å stramme inn sin kredittpraksis overfor husholdninger og foretak i tredje kvartal 2008. Særlig kredittpraksisen overfor husholdninger ble endret mye. Det var en betydelig innstramming på lån til næringseiendom. I fjerde kvartal 2008 forventer bankene ytterligere innstramming i kredittpraksis overfor foretak og husholdninger.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 28. oktober 2008 10:00
Publisert 28. oktober 2008 10:00