Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Økte utlånsmarginer for husholdningene

Bankene rapporterer om økte utlånsmarginer på lån til husholdninger i 2. kvartal 2013. Låneetter­spør­­selen fra både husholdninger og foretak oppgis å ha økt noe. Det var små endringer i samlet kredittpraksis overfor husholdninger og foretak i 2. kvartal, og bankene venter heller ikke store endringer i 3. kvartal.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 18. juli 2013 10:00
Publisert 18. juli 2013 10:00