Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Noe strammere kredittpraksis overfor foretakene

Bankene rapporterte om noe strammere kredittpraksis overfor foretak i 2. kvartal 2012. Overfor husholdninger strammet bankene inn på førstehjemslån, mens samlet kredittpraksis var om lag uendret. I 3. kvartal 2012 venter bankene ytterligere innstramming overfor foretak og om lag uendret kredittpraksis overfor husholdninger. Låneetterspørselen økte svakt både fra husholdninger og foretak i 2. kvartal 2012. Bankene venter uendret låneetterspørsel fra husholdninger og foretak fremover.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 19. juli 2012 10:00
Publisert 19. juli 2012 10:00