Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Økt låneetterspørsel fra husholdninger og foretak

Bankene holdt kredittpraksisen uendret overfor både husholdninger og foretak i 2. kvartal 2011. Bankene venter uendret kredittpraksis overfor husholdninger og foretak i 3. kvartal 2011. Låneetterspørselen fra husholdninger og foretak økte noe i 2. kvartal 2011. Fremover venter bankene om lag uendret låneetterspørsel fra husholdninger og noe økt låneetterspørsel fra foretak. Utlånsmarginen for lån til både husholdninger og foretak falt ytterligere i 2. kvartal 2011.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 21. juli 2011 10:00
Publisert 21. juli 2011 10:00