Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Fortsatt økt etterspørsel etter lån fra foretak

Bankene rapporterte om svakt fallende låneetterspørsel fra husholdninger i 2. kvartal 2010. Foretakenes etterspørsel etter lån økte ifølge bankene. Fremover venter bankene fortsatt fallende låneetterspørsel fra husholdninger, og fortsatt økt låneetterspørsel fra foretak. Kredittpraksis overfor husholdninger ble strammet marginalt inn, mens kredittpraksis overfor foretak ble ytterligere lettet i 2. kvartal 2010. Fremover venter bankene om lag uendret kredittpraksis overfor både husholdninger og foretak.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 22. juli 2010 10:00
Publisert 22. juli 2010 10:00