Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Innstramming i kredittpraksis

Bankene fortsatte å stramme inn kredittpraksis overfor foretak i andre kvartal 2008. Dette var særlig markert for næringseiendom. Bankene rapporterte en marginal innstramming i kredittpraksis overfor husholdninger i andre kvartal 2008. Bankene forventer ytterligere innstramming i kredittpraksis overfor foretak og husholdninger i tredje kvartal 2008, men innstrammingen overfor husholdninger er nokså liten.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 29. juli 2008 10:00
Publisert 29. juli 2008 10:00