Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Lavere utlånsmarginer på lån til foretak

Bankene rapporterte i 1. kvartal om litt høyere etterspørsel etter lån fra husholdningene, mens det på forhånd var ventet litt lavere etterspørsel. Etterspørselen etter kreditt fra foretakene økte svakt. Det var små endringer i samlet kredittpraksis overfor både husholdningene og foretak i 1. kvartal. Utlånsmarginene på lån til foretakene falt.

I 2.kvartal 2014 forventer bankene lavere marginer på lån til både husholdninger og foretak.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 24. april 2014 10:00
Publisert 24. april 2014 10:00