Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Fall i husholdningenes låneetterspørsel

Bankene rapporterer om redusert låneetter­spør­­sel fra husholdningene i 1. kvartal 2013. Særlig falt etter­spør­selen etter første­hjemslån. Foretakenes etterspørsel etter lån oppgis å ha økt,, og bankene venter at etter­spørselen skal øke ytterligere i 2. kvartal. Bankenes kredittpraksis overfor husholdningene er lite endret, mens det er gjort lettelser overfor foretakene. Samlet kredittpraksis ventes å være om lag uendret i 2. kvartal. Bankene rapporterer om fortsatt økte utlånsmarginer.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 18. april 2013 10:00
Publisert 18. april 2013 10:00