Norges Bank

I 1. kvartal strammet bankene inn på sin kredittpraksis overfor husholdninger, men holdt kredittpraksisen overfor foretak omlag uendret. Innstramningen i kredittpraksis overfor husholdninger forklares med Finanstilsynets nye retningslinjer og gjenspeiles i strengere lånebetingelser. Lånebetingelsene overfor foretak er blitt strammere. Bankene venter ingen ytterligere innstramninger i 2. kvartal, verken overfor husholdninger eller foretak. Låneetterspørselen fra husholdningenes og foretakenes var om lag uendret. Bankene venter ingen endringer i låneetterspørselen i 2. kvartal.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Spørreskjema - utlån til husholdninger (xlsx)
Spørreskjema - utlån til ikke-finansielle foretak (xlsx)

Publisert 25. april 2012 10:00
Publisert 25. april 2012 10:00