Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Strammere kredittpraksis overfor husholdningene

I 1. kvartal strammet bankene inn på sin kredittpraksis overfor husholdninger, men holdt kredittpraksisen overfor foretak omlag uendret. Innstramningen i kredittpraksis overfor husholdninger forklares med Finanstilsynets nye retningslinjer og gjenspeiles i strengere lånebetingelser. Lånebetingelsene overfor foretak er blitt strammere. Bankene venter ingen ytterligere innstramninger i 2. kvartal, verken overfor husholdninger eller foretak. Låneetterspørselen fra husholdningenes og foretakenes var om lag uendret. Bankene venter ingen endringer i låneetterspørselen i 2. kvartal.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 25. april 2012 10:00
Publisert 25. april 2012 10:00