Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Økt låneetterspørsel fra husholdninger

Bankene holdt kredittpraksisen om lag uendret overfor både husholdninger og foretak i 1. kvartal 2011. Bankene venter uendret kredittpraksis overfor husholdninger og foretak i 2. kvartal 2011. Låneetterspørselen fra husholdninger økte noe i 1. kvartal 2011. Det var samtidig en marginal økning i låneetterspørselen fra foretak. Fremover venter bankene om lag uendret låneetterspørsel fra husholdninger og noe økt låneetterspørsel fra foretak.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 28. april 2011 10:00
Publisert 28. april 2011 10:00