Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Noe innstramming i kredittpraksis overfor husholdninger

Bankene rapporterte om fallende låneetterspørsel fra husholdninger i 1. kvartal 2010. Foretakenes etterspørsel etter lån økte ifølge bankene. Fremover venter bankene økt låneetterspørsel fra både husholdninger og foretak. Kredittpraksis overfor husholdninger ble strammet noe inn, mens kredittpraksis overfor foretak ble ytterligere lettet i 1. kvartal 2010. Fremover venter bankene om lag uendret kredittpraksis overfor husholdninger, og ytterligere lettelser overfor foretak.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 22. april 2010 10:00
Publisert 22. april 2010 10:00