Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Strammere kredittpraksis overfor foretak, og uendret kredittpraksis overfor husholdninger

Bankene fortsatte å stramme inn kredittpraksisen overfor foretak, mens kredittpraksisen overfor husholdninger var om lag uendret fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009. I 2. kvartal 2009 forventer bankene ytterligere innstramming i kredittpraksisen overfor foretak og om lag uendret kredittpraksis overfor
husholdninger.

Bankene rapporterer at husholdningenes og foretakenes etterspørsel etter lån falt fra 4. kvartal til 1. kvartal 2009. Foretakenes låneetterspørsel forventes å falle ytterligere i 2. kvartal. Bankene forventer at husholdningenes etterspørsel etter lån vil ta seg opp fremover.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 28. april 2009 10:00
Publisert 28. april 2009 10:00