Norges Bank

Norges Bank Memo

Kostnader i det norske betalingssystemet

Les rapporten her (nettformat)
Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
3/2022

De samfunnsøkonomiske kostnadene (ressursbruken) ved innenlands betalingsformidling utgjorde i 2020 0,79 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Kostnadene har gått noe ned siden forrige undersøkelse i 2013, dersom vi benytter samme oppsett for undersøkelsene. Det gjøres flere betalinger enn før, og kostnadene per betaling har falt. Kostnadene synes lave sammenlignet med andre land.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. Utgitt fra 2013.

ISSN 1894-0269 (papir) ISSN 1894-0277 (online)

Forsidebilde av publikasjonen Kostnader i det norske betalingssystemet
Publisert 20. mai 2022 10:01
Publisert 20. mai 2022 10:01