Norges Bank

Norges Bank Memo

Kostnader i det norske betalingssystemet

Les rapporten her (nettformat)
Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
3/2022

De samfunnsøkonomiske kostnadene (ressursbruken) ved innenlands betalingsformidling utgjorde i 2020 0,79 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Kostnadene har gått noe ned siden forrige undersøkelse i 2013, dersom vi benytter samme oppsett for undersøkelsene. Det gjøres flere betalinger enn før, og kostnadene per betaling har falt. Kostnadene synes lave sammenlignet med andre land.

Forsidebilde av publikasjonen Kostnader i det norske betalingssystemet

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 20. mai 2022 10:01
Publisert 20. mai 2022 10:01