Norges Bank

Norges Bank Memo

Etterprøving av Norges Banks anslag for internasjonal økonomi for 2017

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
4/2018

Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen, både hjemme og hos våre viktigste handelspartnere, er et viktig grunnlag for utformingen av pengepolitikken. Gjennom å etterprøve og analysere våre anslagsfeil kan vi øke forståelsen for økonomiens virkemåte og forbedre våre prognoser. Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen internasjonalt blir derfor etterprøvd med jevne mellomrom.

I dette memoet blir det først gitt en kort oversikt over den økonomiske utviklingen globalt i 2017. Deretter blir Norges Banks anslag for 2017 sett opp mot den faktiske utviklingen, og avvikene blir vurdert i lys av historiske anslagsfeil. Videre blir våre anslag sammenlignet med prognoser fra andre sentrale institusjoner internasjonalt.

Anslagene for Norge blir etterprøvd i et eget Norges Bank Memo.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 21. desember 2018 15:15
Publisert 21. desember 2018 15:15