Norges Bank

Norges Bank Memo

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2016

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
3/2017

Norges Banks anslag for prisveksten og den økonomiske utviklingen fremover er et viktig grunnlag for utformingen av pengepolitikken. Analyser av anslagsfeil kan hjelpe oss til å lage bedre anslag fremover og til å bedre forståelsen av forstyrrelsene økonomien blir utsatt for. I dette memoet blir Norges Banks anslag for utviklingen i norsk økonomi i 2016 etterprøvd.

Vi gir først en kort oversikt over den økonomiske utviklingen i 2016. Deretter sammenlikner vi Norges Banks anslag for 2016 med den faktiske utviklingen, og vi drøfter de viktigste anslagsfeilene. Anslagsfeil for 2016 vurderes opp mot historiske anslagsfeil, før vi sammenlikner våre anslag med andre institusjoners prognoser.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 12. juni 2017 09:00
Publisert 12. juni 2017 09:00