Norges Bank

Norges Bank Memo

Etterprøving av Noregs Banks anslag for 2014 og 2015

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
3/2016

Noregs Banks anslag for prisveksten og den økonomiske utviklinga framover er eit viktig grunnlag for utforminga av pengepolitikken. Analysar av anslagsfeil kan hjelpe oss til å lage betre anslag for framtida, og til å betre forståinga av forstyrringane økonomien er blitt utsett for. I dette memoet vert bankens anslag for utviklinga i norsk økonomi for 2014 og 2015 etterprøvd. Samla sett trefte anslaga ganske godt.


Det blir først gitt ei kort oversikt over den økonomiske utviklinga gjennom 2014 og 2015. Deretter blir Norges Banks anslag for 2014 og 2015 samanlikna med den faktiske utviklinga, dei viktigaste anslagsfeila blir drøfta kort og bankens anslag blir samanlikna med anslaga frå andre institusjonar.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 8. juli 2016 09:52
Publisert 8. juli 2016 09:52