Norges Bank

Norges Bank Memo

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2012

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
2/2013

Innledning
Norges Banks anslag for prisveksten og den økonomiske utviklingen danner et viktig grunnlag for rentesettingen. Etterprøving av anslagene kan gi oss bedre innsikt i økonomiens virkemåte og bidra til forbedring av vårt analyseverktøy. I denne artikkelen etterprøves Norges Banks anslag for 2012. Vi gir først en kort oversikt over den økonomiske utviklingen gjennom fjoråret, deretter ser vi på anslagene for 2012 som er gitt i de pengepolitiske rapportene fra slutten av 2011. Vi sammenlikner også med anslagene fra andre prognosemakere.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 20. juni 2013 10:05
Publisert 20. juni 2013 10:05