Norges Bank

Epinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen blant norske eksperter i finansnæringen og akademia, arbeidslivsorganisasjoner, bedriftsledere og husholdningene.

Norges Bank får utført kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene deltar i undersøkelsen. Undersøkelsen utføres av EpinionResultater fra 2002- (xlsx)

Publisert 26. november 2015 10:00
Publisert 26. november 2015 10:00