Norges Bank

Forventningsundersøkelse

Forventningsundersøkelse 1. kvartal 2011

Serie:
Forventningsundersøkelse
Nummer:
1/2011

Norges Bank får utført kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene deltar i undersøkelsen. Undersøkelsen utføres av EpinionResultater fra 2002- (xlsx)

Publisert 28. februar 2011 11:56
Publisert 28. februar 2011 11:56