Norges Bank

Forventningsundersøkelse

Forventningsundersøkelse 2. kvartal 2009

Serie:
Forventningsundersøkelse
Nummer:
2/2009

Norges Bank får utført kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene deltar i undersøkelsen. Undersøkelsen utføres av EpinionResultater fra 2002- (xlsx)

Publisert 2. juni 2009 10:00
Publisert 2. juni 2009 10:00