Norges Bank

Forventningsundersøkelse

Forventningundersøkelse 3. kvartal 2008

Serie:
Forventningsundersøkelse
Nummer:
3/2008

Norges Bank får utført kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene deltar i undersøkelsen. Undersøkelsen utføres av Ipsos fra 3. kvartal 2020. Resultater fra 2002- (xlsx)

Publisert 10. september 2008 14:00
Publisert 10. september 2008 14:00