Norges Bank

Forventningsundersøkelse

Forventningundersøkelse 4. kvartal 2006

Serie:
Forventningsundersøkelse
Nummer:
4/2006

Norges Bank får utført kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene deltar i undersøkelsen. Undersøkelsen utføres av EpinionResultater fra 2002- (xlsx)

Publisert 6. desember 2006 14:00
Publisert 6. desember 2006 14:00