Norges Bank

Forventningsundersøkelse

Forventningsundersøkelse 3. kvartal 2005

Serie:
Forventningsundersøkelse
Nummer:
3/2005

Norges Bank får utført kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene deltar i undersøkelsen. Undersøkelsen utføres av Ipsos fra 3. kvartal 2020. Resultater fra 2002- (xlsx)

Publisert 7. september 2005 14:00
Publisert 7. september 2005 14:00