Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 2014

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
2014

Mer kapital og likviditet vil gjøre norske banker mer robuste (Pressemelding 28. oktober 2014)

Norske bankers tilpasning til økte kapitalkrav (Staff Memo 14/2014)

 

Rapporten "Finansiell stabilitet" med vekt på utsiktene for bankenes inntjening og soliditet og hvilke risikofaktorer de står overfor. Gir en bred vurdering av strukturen og sårbarheten i det norske finanssystemet. Årlig.

ISSN 1502-2765 (trykt utg.). ISSN 1503-884X (online).

Publisert 28. oktober 2014 10:00
Publisert 28. oktober 2014 10:00