Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 2/2004

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
2/2004

Figurer i PowerPoint. 

Hvis du lagrer filen og henter den inn i PowerPoint kan du ved å dobbeltklikke på figurene få frem tallene bak figurene.

Excel-tabeller

Redaksjonen avsluttet per 23. november 2004

Rapporten "Finansiell stabilitet" med vekt på utsiktene for bankenes inntjening og soliditet og hvilke risikofaktorer de står overfor. Gir en bred vurdering av strukturen og sårbarheten i det norske finanssystemet. Årlig.

ISSN 1502-2765 (trykt utg.). ISSN 1503-884X (online).

Publisert 30. november 2004 10:00
Publisert 30. november 2004 10:00